header2
thumb gezin 1898 kleinGezin Johannes en Catharina van Beijeren BenH
 
Theo's ouders trouwden in 1888. JohGijsbvBBH CathDuivestijn trouwf1888De oudste foto waarop Theo te zien is, is een foto ter gelegenheid van het 10-jarig huwelijk van zijn ouders in 1898. Op dit portret van de vijf kinderen die tot dan toe geboren waren staan van rechts naar links: Theodorus Adolphus (7 jaar oud), Frederik Hendrik, Petrus Johannes Cornelis, Johannes Gijsbertus en Magtilde Petronella.Theo was het tweede kind in het gezin. Een tweede foto uit zijn jeugd is genomen ter gelegenheid van zijn "aanneming", de eerste communie. Daaruit blijkt, dat Theo in een Rooms Katholiek gezin opgroeide. Pas op latere leeftijd is hij Gereformeerd geworden, samen met zijn moeder; zelf vertelde hij er eens over, dat  zijn moeder die keuze had gemaakt omdat ze de bijbel was gaan lezen en tot de conclusie kwam dat aan de bijbel meer recht werd gedaan in protestantse kringen. 
13jr aannemeling met broersMCenPiet Maar op zijn 13e levensjaar was Theo nog RK. Op de foto staan ook twee van zijn broers, nl. Piet (Petrus, zijn oudere broer) en Martinus Cornelis, zijn jongste broer.
Op een volgende foto uit 1906 zien we Theo als 15-jarige jongen, samen met zijn vriend Willem ter Weele. opa en WillemTerWeele1906 Over de scholen die Theo bezocht zijn geen nadere gegevens bekend; maar we mogen aannemen, dat hij de lagere school, vermoedelijk de MULO en daarna de Kweekschool in Enschede heeft bezocht.
Uit zijn schooltijd is wel een aantal schriften bewaard met daarin vakantieverhalen. Heel leuk om te lezen hoe nauwkeurig hij beschrijft hoe hij de vakanties doorbracht. O.a. een reis naar Leiden wordt daarin vermeld en het bezoek van de koningin aan Enschede. In een later hoofdstuk komen we hierop nog nader terug.
Om het verhaal over het gezin waarin hij opgroeide compleet te maken hier nog enkele foto's. Allereerst een gezinsportret, gemaakt t.g.v. het 25-jarig huwelijk van zijn ouders op 1 augustus 1913. Daarop zien we ook de ouders van Theo en de kinderen die geboren zijn na 1998.
En ten slotte een foto uit later jaren, genomen in Maastricht in 1933, toen de familie bij elkaar kwam voor de begrafenis van hun dochter/zuster Nel (Petronella Johanna, geb. 1907). Op deze foto staat Theo geheel links. Per telegram werd het overlijden doorgegeven aan Theo, die toen in Leeuwarden woonde. Van het gezin waarin Theo geboren werd, zijn nog veel meer foto's, geboortekaartjes, trouwfoto's van de kinderen etc bewaard gebleven; daarop kom ik ook nog later op terug. Maar eerst vervolg ik de levensgeschiedenis van Theo...
familie1914    familie1933 bij overl PetrJohvBBH1907  PetrJohvBBH1907 overl telegram1933
 
De personen op de foto uit 1913 zijn (v.l.n.r.): Geertruida Johanna (1902), Magtilda Petronella (1893), Petronella Johanna (1907 - zittend), Johannes Gijsbertus (vader), Petrus Johannes Cornelis (1889), Bertus Johannes (1900), Theodorus Adolphus (1891), Catharina (moeder), Johannes Gijsbertus (1895), Alida Catharina (1910), Martinus Cornelis (1904). NB: Frederik Hendrik (1897) is dan al overleden in 1912.