header2

Iedereen die de familienaam draagt wordt wel eens geconfronteerd met de vraag: "Bent u van adel?"kruis hertog van beijeren Het antwoord dat dan mogelijk is varieert van: "Dat zou goed mogelijk kunnen zijn" tot "Nee, de naam duidt alleen op oorspronkelijke herkomst van ons geslacht uit Bergen (Mons) in het Belgische Henegouwen." In een artikel van het Meertens Instituut worden beide opties opengelaten. Verwantschap met het Beierse Huis (en dus met Jacoba van Beieren)Portret Jacoba van Beieren is niet onmogelijk. Omdat de afstammelingen van Cornelis Nanningsz "welgeborenen" worden genoemd, zou een relatie mogelijk kunnen zijn.

Over de familienaam is een artikel geschreven waarin dit gegeven verder wordt uitgewerkt; ondermeer wordt de suggestie besproken dat via een bastaard-lijn verwantschap met het Beierse Huis zou kunnen bestaan.

Een ander interessant artikel waarin de familienaam voorkomt, is "Stamreeks van Bergen Henegouwen". Deze naam gaat terug op Claes Claesz, afkomstig uit Bergen in Henegouwen. Hij werd geboren in 1583. In zijn nageslacht komt ook de samenstelling "van Beijersbergen in Henegouwen" voor. Het gaat hier overigens over een andere stamreeks dan die van onze familie: Claes en zijn nageslacht treffen we aan in 's Gravenhage; Cornelis Nanningsz, ónze voorvader, woonde in de omgeving van Lisse. Wanneer je de genealogische gegevens van onze familie doorneemt, valt op hoe verschillend de naam daarin voorkomt. Soms zie je in één gezin drie verschillende schrijfwijzen. Een (niet uitputtende) opsomming van wijzen waarop de naam geschreven wordt, is in een aparte pagina weergegeven.
De verklaring voor dit feit kan zijn, dat bij doop, huwelijk en overlijden de naam door de pastoor (of wie het kerkelijk register dan ook maar bijhield) geschreven zoals die werd uitgesproken. We mogen er ook niet van uitgaan, dat in die tijd alle 'van Beijerens' al konden lezen en schrijven... Dus contrôle op wat in de boeken terecht kwam, vond niet altijd plaats.

Alle gegevens overziende kun je tot twee conclusies komen over de herkomst van de naam. De aardigste is natuurlijk, dat er een lijn zou kunnen liggen naar het Beierse Huis. Die suggestie wordt in bovenstaande literatuur ook gedaan. Daarvoor zou wellicht ook kunnen pleiten, dat verderop in de nakomelingen van Cornelis Nannigsz iemand met de naam "van Beijeren" voorkomt, die pachter blijkt te zijn van de Keukenhof. Die "Keukenhof",keukenhof tegenwoordig beroemd over heel de wereld vanwege de prachtige bloemen, was oorspronkelijk de"kruiden- en groententuin van het Beierse huis. Je vraagt je dan uiteraard af hoe een "van Beijeren" uit ons voorgeslacht uitgerekend op de Keukenhof pachter werd. Zou er dan toch een lijntje bestaan dat dit privelege mogelijk maakte, al was het maar in een bastaard-tak...? Helaas is de directe link naar het Beierse Huis nog altijd niet gelegd.
De andere mogelijkheid is, dat Cornelis Nanningsz (of een van zijn voorouders) afkomstig was uit Bergen in Henegouwen, dat het "Beierse Bergen" werd genoemd ter onderscheid van andere plaatsen met die naam. Eerlijk gezegd lijkt mij deze mogelijkheid de meest reële; en ook al stammen we dan vermoedelijk niet af van de adelijke familie "Van Beieren", we mogen toch trots zijn op een familiestamboom die verder terug te volgen is dan die van menig ander. En dan hebben we er ook nog een opvallende en mooie naam aan overgehouden!