×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Kwartierstaat van Janke Prosee

Generatie 1 (proband)

1 Janke Prosee, geboren op 03-05-1906 in Den Helder. Janke is overleden op 05-12-1995 in Den Helder, 89 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1995 in Den Helder.

Generatie 2 (ouders)
2 Tjeerd Prosee, geboren op 03-06-1879. Tjeerd is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1905 in Den Helder met de 29-jarige
3 Jannetje Bruijn, geboren op 12-09-1875. Jannetje is overleden.


Generatie 3 (grootouders)
4 Geert Prosee, geboren op 24-11-1844. Geert is overleden.
Hij is de biologische vader van het kind van
5 Ybeltje Feitsma.
Generatie 4 (overgrootouders)
8 Tjeerd Geerts Prosee, geboren op 21-12-1807 in Bergum. Tjeerd is overleden op 21-06-1873, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1835 met de 20-jarige
9 Janke Cornelis Prozee, geboren op 01-04-1815 in Bergum. Janke is overleden op 25-03-1865 in Leeuwarden, 49 jaar oud.
Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Geert Johannes Prosé, geboren in 1780. Geert is overleden in 1869, 88 of 89 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 01-03-1801 met de 25 of 26-jarige
17 Minke Paulus Jong, de, geboren in 1775. Minke is overleden in 1822, 46 of 47 jaar oud.
18 Cornelis Johannes Prosé, geboren in 1771. Cornelis is overleden in 1 v. Chr., 1770 of 1771 jaar oud.
Hij begon een relatie met
19 Aaltje Doeyes Haan, de, geboren in 1788 in Onder Bergum. Aaltje is overleden.
Generatie 6 (oudouders)
32 Johannes Geerts Prosé, geboren in 1749 in Tietjerksteradeel. Johannes is overleden.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-01-1773 met de 18 of 19-jarige
33 Aaltje Cornelis Pruik, van der, geboren in 1754. Aaltje is overleden op 02-03-1837 in Tietjerksteradeel, 82 of 83 jaar oud.
36 Johannes Geerts Prosé, geboren in 1 v. Chr. in Bergum. Johannes is overleden.
Hij begon een relatie met
37 Trijntje Rykles, geboren in 1732 in Bergum. Trijntje is overleden in 1 v. Chr., 1731 of 1732 jaar oud.
38 Doeye Jankes Haan, de, geboren in Veenwouden.
Hij trouwde op 07-01-1781 met
39 Aaltje Palles.
Generatie 7 (oudgrootouders)
66 Kornelis Andries Pruik, van der, geboren in 1726. Kornelis is overleden in 1762, 35 of 36 jaar oud.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 20-05-1752 met de 19-jarige
67 Rykeles, geboren op 17-08-1732. Zij is overleden op 14-02-1815, 82 jaar oud. Zij trouwde (2), 29 of 30 jaar oud, in 1762 met Johannes Roelofs Prosé.
74 Rykle Cornelis, geboren op 08-02-1705 in Bergum. Rykle is overleden op 18-02-1774, 69 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1731 met de ongeveer 26-jarige
75 Aaltje freerks, geboren omstreeks 1705. Aaltje is overleden.
78 Palle Jeltes, geboren in 1707. Palle is overleden in 1777, 69 of 70 jaar oud.
Hij begon een relatie met
79 Janke Lieuwes Boer.
Generatie 8 (oudovergrootouders)
134 Rykele Cornelis, geboren op 08-02-1705 in Bergum. Rykele is overleden op 18-02-1774, 69 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1731 met de 25 of 26-jarige
135 Aaltje freerks, geboren in 1705. Aaltje is overleden.
156 Jelte Palles, geboren in 1660. Jelte is overleden in 1724, 63 of 64 jaar oud.
Hij begon een relatie met
157 Aaltje Jakobs, geboren omstreeks 1682. Aaltje is overleden.
Generatie 9 (oudbetovergrootouders)
268 Cornelis Boukes Prosé, geboren in 1664 in Suawoude. Cornelis is overleden in 1737, 72 of 73 jaar oud.
Hij begon een relatie met
269 Antje Rykles, geboren op 04-02-1672 in Hardegarijp. Antje is overleden in Bergum.
312 Paale Pieters, geboren in 1630 in Giekerk. Paale is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1650 in Hardegarijp met
313 Jetske Rommes Algera.
Generatie 10 (stamouders)
626 Rommert Halbes Algera, geboren in 1595 in Suawoude. Rommert is overleden.
Hij begon een relatie met
627 Geertje Jetses, geboren omstreeks 1600 in Giekerk.
Generatie 11 (stamgrootouders)
1252 Halbe Wytses Algera, geboren in 1560. Halbe is overleden.
Hij begon een relatie met
1253 Jets Piers, geboren in 1563. Jets is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-02-2012 22:10

Kwartierstaat van Janke Prosee

Generatie 1 (proband)

1 Janke Prosee, geboren op 03-05-1906 in Den Helder. Janke is overleden op 05-12-1995 in Den Helder, 89 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1995 in Den Helder.

Generatie 2 (ouders)

2 Tjeerd Prosee, geboren op 03-06-1879. Tjeerd is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1905 in Den Helder met de 29-jarige
3 Jannetje Bruijn, geboren op 12-09-1875. Jannetje is overleden.

Generatie 3 (grootouders)

4 Geert Prosee, geboren op 24-11-1844. Geert is overleden.
Hij is de biologische vader van het kind van
5 Ybeltje Feitsma.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Tjeerd Geerts Prosee, geboren op 21-12-1807 in Bergum. Tjeerd is overleden op 21-06-1873, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1835 met de 20-jarige
9 Janke Cornelis Prozee, geboren op 01-04-1815 in Bergum. Janke is overleden op 25-03-1865 in Leeuwarden, 49 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Geert Johannes Prosé, geboren in 1780. Geert is overleden in 1869, 88 of 89 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 01-03-1801 met de 24 of 25-jarige
17 Minke Paulus de Jong,, geboren in 1776. Minke is overleden op 23-01-1822, 45 of 46 jaar oud.
18 Cornelis Johannes Prosé, geboren in 1771. Cornelis is overleden in 1 v.Chr., 1770 of 1771 jaar oud.
Hij begon een relatie met
19 Aaltje Doeyes de Haan,, geboren in 1788 in Onder Bergum. Aaltje is overleden.

Generatie 6 (oudouders)

32 Johannes Geerts Prosé, geboren in 1749 in Tietjerksteradeel. Johannes is overleden.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-01-1773 met de 18 of 19-jarige
33 Aaltje Cornelis van der Pruik,, geboren in 1754. Aaltje is overleden op 02-03-1837 in Tietjerksteradeel, 82 of 83 jaar oud.
36 Johannes Geerts Prosé, geboren in Bergum. Johannes is overleden op 26-01-1809 in Bergum.
Hij begon een relatie met
37 Trijntje Rykles, geboren in 1732 in Bergum. Trijntje is overleden in 1 v.Chr., 1731 of 1732 jaar oud.
38 Doeye Jankes de Haan,, geboren in Veenwouden.
Hij trouwde op 07-01-1781 met
39 Aaltje Palles.

Generatie 7 (oudgrootouders)

66 Kornelis Andries van der Pruik,, geboren in 1726. Kornelis is overleden in 1762, 35 of 36 jaar oud.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 20-05-1752 met de 19-jarige
67 Rykeles, geboren op 17-08-1732. Zij is overleden op 14-02-1815, 82 jaar oud. Zij trouwde (2), 29 of 30 jaar oud, in 1762 met Johannes Roelofs Prosé.
74 Rykle Cornelis, geboren op 08-02-1705 in Bergum. Rykle is overleden op 18-02-1774, 69 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1731 met de ongeveer 26-jarige
75 Aaltje freerks, geboren omstreeks 1705. Aaltje is overleden.
78 Palle Jeltes, geboren in 1707. Palle is overleden in 1777, 69 of 70 jaar oud.
Hij begon een relatie met
79 Janke Lieuwes Boer.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

134 Rykele Cornelis, geboren op 08-02-1705 in Bergum. Rykele is overleden op 18-02-1774, 69 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1731 met de 25 of 26-jarige
135 Aaltje freerks, geboren in 1705. Aaltje is overleden.
156 Jelte Palles, geboren in 1660. Jelte is overleden in 1724, 63 of 64 jaar oud.
Hij begon een relatie met
157 Aaltje Jakobs, geboren omstreeks 1682. Aaltje is overleden.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

268 Cornelis Boukes Prosé, geboren in 1664 in Suawoude. Cornelis is overleden in 1737, 72 of 73 jaar oud.
Hij begon een relatie met
269 Antje Rykles, geboren op 04-02-1672 in Hardegarijp. Antje is overleden in Bergum.
312 Paale Pieters, geboren in 1630 in Giekerk. Paale is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1650 in Hardegarijp met
313 Jetske Rommes Algera.

Generatie 10 (stamouders)

626 Rommert Halbes Algera, geboren in 1595 in Suawoude. Rommert is overleden.
Hij begon een relatie met
627 Geertje Jetses, geboren omstreeks 1600 in Giekerk.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1252 Halbe Wytses Algera, geboren in 1560. Halbe is overleden.
Hij begon een relatie met
1253 Jets Piers, geboren in 1563. Jets is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 30-09-2015 20:35:55

Na lang zoeken vond ik in de boeken van de Burgerlijke Stand van Den Helder, die in het archief te Alkmaar bewaard worden en inmiddels ook digitaal beschikbaar zijn, de naam Janke Prosee. Zij blijkt de dochter te zijn van Tjeerd Prosee, afkomstig uit Leeuwarden.
Verder zoekend in de archieven van Friesland (Tresoar) kwamen steeds meer gegevens boven water.
Rechts in het menu vindt u de optie om de stamboomgegevens te bekijken binnen deze website (kies links in het venster voor de stamboom "Prosee"). Mocht u meer ruimt op uw scherm willen hebben, dan kunt u het stamboomprogramma ook in een nieuw venster openen door op deze link te klikken. NB: Klik in het nieuwe scherm op het woord GENEALOGIE en je kunt gaan zoeken in de stamboomgegevens.

Helaas beschik ik niet over fotomateriaal van deze tak van de familie. Wie ons op dit punt verder kan helpen: graag!