Kwartierstaat van Tjettje POSTMA

Generatie 1 (proband)

1 Tjettje POSTMA, geboren op 09-06-1894 in Tietjerkstradeel. Tjettje is overleden op 06-05-1984, 89 jaar oud. Tjettje trouwde, 19 jaar oud, op 14-05-1914 in Oenkerk ,Fr met Theodorus Adolphus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN, 23 jaar oud. Theodorus is geboren op 02-01-1891 in Hilversum, zoon van Johannes Gijsbertus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN en Catharina DUIVESTIJN. Theodorus is overleden op 13-02-1978 in Veenwouden, 87 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.

Generatie 2 (ouders)

2 Gabe Geerts POSTMA, geboren op 28-05-1854. Gabe is overleden op 02-02-1940, 85 jaar oud.

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1884 met de 31-jarige

3 Tietje Everts SIKMA, geboren op 17-07-1852. Tietje is overleden.

Generatie 3 (grootouders)

4 Geert Go(o)its(z)ens POSTMA.

Hij trouwde op 11-05-1850 met de 25-jarige

5 Tjettje Gabes Boorsma, geboren op 14-04-1825. Tjettje is overleden.

6 Evert Willems SIKMA, geboren op 29-10-1820. Evert is overleden.

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1843 met

7 Antje Tjeerds Visser.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Goitze Sybrens POSTMA.

Hij trouwde met

9 Grietje Dirks van der ZWEEP, geboren in 1782. Grietje is overleden in 1848, 65 of 66 jaar oud.

10 Gabe Sikkes Boorsma, geboren in 1793. Gabe is overleden.

Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 01-09-1822 in Dantumadeel met de 27 of 28-jarige

11 Aaltje Jelles HOFSTRA, geboren in 1794. Aaltje is overleden.

12 Willem Jacobs SIKMA.

Hij trouwde met

13 Imke Everts de Vries.

14 Tjeerd Meinderts Visser. Tjeerd is overleden.

Hij trouwde met

15 Tietje Sapes van der WOUDE. Tietje is overleden.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Sybren Folkerts.

Hij trouwde met

17 Sjeuke Goitzens, geboren in 1732. Sjeuke is overleden.

20 Sikke Pieters ( Pijters) Boorsma, geboren op 08-12-1754 in De Valom. Sikke is overleden.

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1786 met

21 Tjettje Sierds POSTMA.

22 Jelle Hermannus HOFSTRA.

Hij trouwde met

23 Hendrikje LOUWES.

Generatie 6 (oudouders)

34 Goitzen Tjeerds. Goitzen is overleden.

Hij trouwde met

35 Pietje Reids. Pietje is overleden.

40 Pijter ( Pieter) Sikkes Boorsma.

Hij trouwde omstreeks 1753 met de ongeveer 30-jarige

41 Hijlkjen ( Hielkje) GEERTS, geboren in 1723. Hijlkjen is overleden in 1810, 86 of 87 jaar oud.

Generatie 7 (oudgrootouders)

68 Tjeerd Goitsens, geboren in 1660. Tjeerd is overleden.

Hij trouwde met

69 Sieuke WILTS.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

136 Goitzen Tjeerds. Goitzen is overleden.

Hij trouwde met

137 Rixtje HARMENS, geboren in 1628. Rixtje is overleden.


Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 30-09-2015 20:43:32

De wonderdokter van Molenend


Ouderen in de "Trynwâlden" zullen zich wellicht nog de wonder­dokter Evert Willems van de "Mounein" - E.W.Sikma,1817 -1897- ­kunnen herinneren. Evert Willems was tijd- en vakgenoot van "Greate Wobke fan Kûkherne" - W.H.de Vries,1821 -1895 -. Zo beroemd als deze was Evert Willems evenwel niet. Misschien ook door het feit dat Greate Wobke tevens "dûvelbanner" was. Een dûvelbanner was iemand, die geesten kon bezweren,doch dat deed Evert Willems niet. Die ging in eenvoud zijn weg. Wel werd beweerd, dat hij belangrijke dingen op zijn naam had staan, b.v.  dat een rijke heer bij hem kwam voor zijn dochtertje, dat hopeloos ziek was en genezing vond, als­mede van een professor, die - incognito - zijn oordeel kwam vragen in moeilijkheden. Tevens werd gezegd, dat hij belangrijke boeken te zijner beschikking had, waaruit hij zijn wijsheid putte en dat hij de geneeskrachtige kruiden des morgens, bij het opkomen van de zon, in het bedauwde veld zocht. Als men nu weet, dat Evert Willems wegens een oogziekte bijzonder slecht kon zien en dat hij analfabeet was, dan blijft er van het zoeken naar kruiden en het lezen van genees­kundige boeken, weinig of niets over. Bekend is, dat hij zijn licht wel eens opstak bij een oude apotheker in Dokkum, van wie hij ook de medicamenten betrok. Dat een profeet niet geëerd wordt in zijn eigen land,ondervond ook Evert Willems. Zijn naaste omgeving maakte n.l. weinig gebruik van zijn kundigheden. Zijn werkterrein lag dan ook meer "om utens." Woensdags werd zitting gehouden bij Haquebord te Dokkum en vrijdags te Leeuwarden bij Klopma in "De Bleek". Evert Willems was geen dure dokter; consult plus medicij­nen was meestal een dubbeltjesaangelegenheid. Toch kwam hij in conflict met de Justitie,wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Boete! Daardoor gewaarschuwd "nam" bij in het vervolg niets meer, maar zei: "Der stiet in bakje op ‘e tafel, jo binne frij dêr hwat yn to dwaen." Ook is hij eens aangeklaagd wegens "duvel­bannen" bij de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk - toen nog de Christelijke Afgescheiden gemeente - tot welke kerk hij behoorde. De kerkeraad achtte dat feit ontoelaatbaar maar kwam door onderzoek tot de slotsom, dat het laster was. Over het "wonderdokteren" heeft men tegenwoordig weinig waardering meer, voorheen lag dat iets an­ders. In "Rimen en Teltsjes" wordt dit onderwerp nogal eens met vrolijke spot aangesneden. Hoe het ook zij, toen Evert Willems z'n gouden huwelijksfeest mocht vieren - tragisch was daarbij zijn blind­heid - kwamen van heinde en verre de gelukwensen binnen, alsmede dankbetuigingen voor de bij hem gevonden baat bij ziekte. Ook waren er waardevolle cadeaux. En dat alles zegt toch wel iets.

Bergum, Douwe Klompstra

Kwartierstaat van Tjettje POSTMA
Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Tjettje POSTMA, geboren op 09-06-1894 in Tietjerkstradeel. Tjettje is overleden op 06-05-1984, 89 jaar oud. Tjettje trouwde, 19 jaar oud, op 14-05-1914 in Oenkerk ,Fr met Theodorus Adolphus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN, 23 jaar oud. Theodorus is geboren op 02-01-1891 in Hilversum, zoon van Johannes Gijsbertus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN en Catharina DUIVESTIJN. Theodorus is overleden op 13-02-1978 in Veenwouden, 87 jaar oud. Hij is begraven te Leeuwarden.

Generatie 2 ( ouders )

 2 Gabe Geerts POSTMA, geboren op 28-05-1854. Gabe is overleden op 02-02-1940, 85 jaar oud.
 Hij trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1884 met de 31-jarige
 3 Tietje Everts SIKMA, geboren op 17-07-1852.

Kinderen van Gabe en Tietje uit dit huwelijk:
I. Geert POSTMA, geboren in 1887. Geert begon een relatie, 27 jaar oud, op 26-11-1914 met Renske TERPSTRA.
II. Antje POSTMA, geboren in 1890. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1914 met Kornelis de Vries. Hij is een zoon van Ale Jans de Vries en Harmke Gerardus Rouwerda.
III. Tjettje POSTMA (zie 1).
 
Generatie 3 ( grootouders )

 4 Geert Go(o)its(z)ens POSTMA.
 Hij trouwde op 11-05-1850 met de 25-jarige
 5 Tjettje Gabes Boorsma, geboren op 14-04-1825.

Kinderen van Geert en Tjettje uit dit huwelijk:
I. Aaltje POSTMA, geboren op 20-01-1851.
II. Jitske (Geerts) POSTMA, geboren op 15-02-1852. Jitske trouwde, 31 jaar oud, op 12-05-1883 met Jacob Everts SIKMA, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 01-01-1857, zoon van Evert Willems SIKMA en Antje Tjeerds VISSER. Jacob is overleden op 26-04-1923, 66 jaar oud.
III. Gabe Geerts POSTMA (zie 2).
IV. Jacob POSTMA, geboren op 04-10-1856.
V. Baaye POSTMA, geboren op 12-06-1859.

 6 Evert Willems SIKMA, geboren op 29-10-1820. Evert is overleden in 1899, 79 jaar oud.
 Hij trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1843 met
 7 Antje Tjeerds VISSER.

Kinderen van Evert en Antje uit dit huwelijk:
I. Tietje Everts SIKMA (zie 3).
II. Jacob Everts SIKMA, geboren op 01-01-1857. Jacob is overleden op 26-04-1923, 66 jaar oud. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1883 met Jitske (Geerts) POSTMA, 31 jaar oud. Jitske is geboren op 15-02-1852, dochter van Geert Go(o)its(z)ens POSTMA en Tjettje Gabes Boorsma.
 
Generatie 4 ( overgrootouders )

 8 Goitze Sybrens POSTMA.
 Hij trouwde met
 9 Grietje Dirks van der ZWEEP, geboren in 1782. Grietje is overleden in 1848, 66 jaar oud.

Kind van Goitze en Grietje uit dit huwelijk:
I. Geert Go(o)its(z)ens POSTMA (zie 4).
 10 Gabe Sikkes Boorsma, geboren in 1793.
 Hij trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1822 in Dantumadeel met de 28-jarige
 11 Aaltje Jelles HOFSTRA, geboren in 1794.

Kind van Gabe en Aaltje uit dit huwelijk:
I. Tjettje Gabes Boorsma (zie 5).  
Generatie 5 ( betovergrootouders )

 16 Sybren Folkerts.
 Hij trouwde met
 17 Sjeuke Goitzens, geboren in 1732.

Kind van Sybren en Sjeuke uit dit huwelijk:
I. Goitze Sybrens POSTMA (zie 8).  
Generatie 6 ( oudouders )

 34 Goitzen Tjeerds.
 Hij trouwde met
 35 Pietje Reids.

Kind van Goitzen en Pietje uit dit huwelijk:
I. Sjeuke Goitzens (zie 17). 

FAMILIE POSTMAgg postma te sikma

Op deze pagina's vindt u gegevens over de tak van mijn oma, Tjetje Postma.
Haar ouders zijn Gabe Geerts Postma en Tietje Everts Sikma.
Ze had een zuster (Antje) en een broer (Geert); van Geert bezit ik helaas geen fotomateriaal.

Een waardevolle aanvulling op het materiaal kreeg ik van Ingrid Brouwer, de vrouw van Johan Brouwer (zoon van Jacob Brouwer en Tietje de Vries, kleinzoon van Kees de Vries en Antje Postma).
Zij stuurde me ook het opmerkelijke verhaal van Evert Willems Sikma, "De wonderdokter van Molenend">>>

  antje postmakornelis de vries                Klik op de foto's voor een vergoting
    Antje Postma             Kornelis de Vries
4geslachten va tesikmaUit de zomer van 1941 dateert de foto van 4 geslachten; van l.naar r. ziet u:
Antje de vries-Postma, Tietje Postma-Sikma, Pieter Cornelis Brouwer en Tietje Brouwer-de Vries
                                              


Verder nog een foto van Antje en Tjetje (1913), een foto uit de verkeringstijd van Theo en Tjetje (1911)
en een foto van het bejaarde echtpaar Gabe Geerts Postma en Tietje Everts Sikma
antje en tjettje postma 1913tjettje en theo 1911ggpostma en tesikma 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rechts in het menu vindt u de optie om de stamboomgegevens te bekijken binnen deze website. Mocht u meer ruimte op uw scherm willen hebben, dan kunt u het stamboomprogramma ook in een nieuw venster openen door op deze link te klikkenNB: Klik in het nieuwe scherm op het woord GENEALOGIE en je kunt gaan zoeken in de stamboomgegevens.