Kwartierstaat van Theodorus Adolphus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN

Generatie 1 (proband)

1 Theodorus Adolphus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN, geboren op 02-01-1891 in Hilversum. Theodorus is overleden op 13-02-1978 in Veenwouden, 87 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden. Theodorus trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1914 in Oenkerk ,Fr metTjettje POSTMA, 19 jaar oud. Tjettje is geboren op 09-06-1894 in Tietjerkstradeel, dochter van Gabe Geerts POSTMA en Tietje Everts SIKMA. Tjettje is overleden op 06-05-1984, 89 jaar oud.

Generatie 2 (ouders)

2 Johannes Gijsbertus VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN, geboren op 09-02-1862 in Leiden. Johannes is overleden op 22-08-1948 in Enschede, 86 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 01-08-1888 in Leiden met de 22-jarige
3 Catharina DUIVESTIJN, geboren op 22-07-1866 in Leiderdorp. Catharina is overleden op 01-10-1941 in Haarlem, 75 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)

4 Petrus Johannes Cornelis VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN, geboren op 05-02-1827 in Leiden. Petrus is overleden op 10-08-1886 in Leiden, 59 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1853 in Leiden met de 25-jarige
5 Magteld KORTEKAAS, geboren op 05-03-1828 in Wassenaar. Magteld is overleden op 25-07-1912 in Leiden, 84 jaar oud.
6 Theodorus Adolphus DUIVESTEIN, geboren op 26-03-1837. Theodorus is overleden. Theodorus begon een relatie (1) met Catharina VAN SANTEN (±1794-1876).
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 17-08-1865 met de 23-jarige
7 Geertruida Johanna WIJSMAN, geboren op 06-04-1842.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Joannes Wilhelmusz. VAN BEYEREN BERGEN EN HENEGOUWEN. Hij is gedoopt op 29-01-1797 in Leiden. Joannes is overleden op 21-10-1839 in Leiden, 42 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 03-11-1820 in Leiden met
9 Hendrina SCHEELS.
10 Bartholomeus KORTEKAAS.
Hij begon een relatie met
11 Helena NAGTENGAAL.
12 Petrus DUIVESTEIN, geboren omstreeks 1795. Petrus is overleden.
14 Petrus (Pieter) WIJSMAN, geboren omstreeks 1816. Pieter is overleden op 29-10-1870, ongeveer 54 jaar oud.
Hij begon een relatie met
15 Petronella Maria (Pieternel) LUT, geboren omstreeks 1816. Pieternel is overleden op 29-09-1891, ongeveer 75 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Wilhelmus Jansz. VAN BEYEREN BERGEN EN HENEGOUWEN. Hij is gedoopt op 11-04-1760 in Hazerswoude. Wilhelmus is overleden op 20-09-1802 in Leiden, 42 jaar oud. Wilhelmus trouwde (2), 41 jaar oud, op 23-05-1801 in Leiden met Theodora VAN DER VOORT.
Hij trouwde (1), 32 jaar oud, op 05-05-1792 in Leiden met
17 Alida VAN DER KLINK. Alida is overleden op 02-02-1801 in Leiden.
18 Anthony SCHEELS.
Hij begon een relatie met
19 Catharina SOUTS.
28 Cornelis WIJSMAN.
Hij trouwde op 08-08-1802 met
29 Johanna KOLOOS.
30 Gerrit LUT.
Hij begon een relatie met
31 Maria DE WINTER.

Generatie 6 (oudouders)

32 Jan Willemsz. VAN BEYEREN. Hij is gedoopt op 26-06-1717 in Hazerswoude. Jan is overleden op 16-07-1782 in Hazerswoude, 65 jaar oud.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 04-11-1753 in Hazerswoude met
33 Leuntje Philips GIARTS (GYAS).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Willem Jansz. VAN BEYEREN. Willem is overleden op 19-10-1748.
Hij trouwde op 20-09-1705 in Den Haag met
65 Anna Adriaans VAN DER POST.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Jan Claasz. VAN BEYEREN (VAN BEYERSBERGE HENEGOUWE), geboren omstreeks 1630. Jan is overleden op 22-10-1716 in Den Haag, ongeveer 86 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-02-1655 in Den Haag met
129 Maertje Willems ROTTEVEEL. Maertje is overleden na 16-08-1706.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Claas Nanningsz. VAN BEYEREN, geboren in 1591 in Lisse. Claas is overleden na 23-06-1678, minstens 87 jaar oud.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-11-1615 met de ongeveer 21-jarige
257 Thoontge (Theuntge) JANS, geboren omstreeks 1594 in Delft. Thoontge is overleden.

Generatie 10 (stamouders)

512 Nanning Cornelisz. VAN BEYEREN, geboren omstreeks 1564. Nanning is overleden. Nanning trouwde (2) met Maritje Pieters KEYSER van Santvliet.
Hij trouwde (1) met
513 Pietertje Dirks VAN LARUM.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Cornelis Nanningsz. VAN BEYEREN.
Hij begon een relatie met
1025 Jannetje Gerrits VAN THIEL.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 30-09-2015 20:38:00

Iedereen die de familienaam draagt wordt wel eens geconfronteerd met de vraag: "Bent u van adel?"kruis hertog van beijeren Het antwoord dat dan mogelijk is varieert van: "Dat zou goed mogelijk kunnen zijn" tot "Nee, de naam duidt alleen op oorspronkelijke herkomst van ons geslacht uit Bergen (Mons) in het Belgische Henegouwen." In een artikel van het Meertens Instituut worden beide opties opengelaten. Verwantschap met het Beierse Huis (en dus met Jacoba van Beieren)Portret Jacoba van Beieren is niet onmogelijk. Omdat de afstammelingen van Cornelis Nanningsz "welgeborenen" worden genoemd, zou een relatie mogelijk kunnen zijn.

Over de familienaam is een artikel geschreven waarin dit gegeven verder wordt uitgewerkt; ondermeer wordt de suggestie besproken dat via een bastaard-lijn verwantschap met het Beierse Huis zou kunnen bestaan.

Een ander interessant artikel waarin de familienaam voorkomt, is "Stamreeks van Bergen Henegouwen". Deze naam gaat terug op Claes Claesz, afkomstig uit Bergen in Henegouwen. Hij werd geboren in 1583. In zijn nageslacht komt ook de samenstelling "van Beijersbergen in Henegouwen" voor. Het gaat hier overigens over een andere stamreeks dan die van onze familie: Claes en zijn nageslacht treffen we aan in 's Gravenhage; Cornelis Nanningsz, ónze voorvader, woonde in de omgeving van Lisse. Wanneer je de genealogische gegevens van onze familie doorneemt, valt op hoe verschillend de naam daarin voorkomt. Soms zie je in één gezin drie verschillende schrijfwijzen. Een (niet uitputtende) opsomming van wijzen waarop de naam geschreven wordt, is in een aparte pagina weergegeven.
De verklaring voor dit feit kan zijn, dat bij doop, huwelijk en overlijden de naam door de pastoor (of wie het kerkelijk register dan ook maar bijhield) geschreven zoals die werd uitgesproken. We mogen er ook niet van uitgaan, dat in die tijd alle 'van Beijerens' al konden lezen en schrijven... Dus contrôle op wat in de boeken terecht kwam, vond niet altijd plaats.

Alle gegevens overziende kun je tot twee conclusies komen over de herkomst van de naam. De aardigste is natuurlijk, dat er een lijn zou kunnen liggen naar het Beierse Huis. Die suggestie wordt in bovenstaande literatuur ook gedaan. Daarvoor zou wellicht ook kunnen pleiten, dat verderop in de nakomelingen van Cornelis Nannigsz iemand met de naam "van Beijeren" voorkomt, die pachter blijkt te zijn van de Keukenhof. Die "Keukenhof",keukenhof tegenwoordig beroemd over heel de wereld vanwege de prachtige bloemen, was oorspronkelijk de"kruiden- en groententuin van het Beierse huis. Je vraagt je dan uiteraard af hoe een "van Beijeren" uit ons voorgeslacht uitgerekend op de Keukenhof pachter werd. Zou er dan toch een lijntje bestaan dat dit privelege mogelijk maakte, al was het maar in een bastaard-tak...? Helaas is de directe link naar het Beierse Huis nog altijd niet gelegd.
De andere mogelijkheid is, dat Cornelis Nanningsz (of een van zijn voorouders) afkomstig was uit Bergen in Henegouwen, dat het "Beierse Bergen" werd genoemd ter onderscheid van andere plaatsen met die naam. Eerlijk gezegd lijkt mij deze mogelijkheid de meest reële; en ook al stammen we dan vermoedelijk niet af van de adelijke familie "Van Beieren", we mogen toch trots zijn op een familiestamboom die verder terug te volgen is dan die van menig ander. En dan hebben we er ook nog een opvallende en mooie naam aan overgehouden!

opa 1911

Hier begint uw zoektocht naar allerlei interessante gegevens over de familie van Beijeren Bergen en Henegouwen. U vindt hier via het menu links verhalen over de familienaam en de mogelijke herkomst van de naam. Hierover zijn verschillende theorieën in omloop die u vindt in de diverse artikelen.

Zie voor meer verhalen en foto's bij Familie > Familie van Beijeren

Verder kunt u zowel het voorgeslacht als het nageslacht vinden van Theod. A. van Beijeren Bergen en Henegouwen (1891-1977), die we hier als referentiepersoon hebben gekozen. 

Rechts in het menu vindt u de optie om de stamboomgegevens te bekijken binnen deze website. Mocht u meer ruimt op uw scherm willen hebben, dan kunt u het stamboomprogramma ook in een nieuw venster openen door op deze link te klikkenNB: Klik in het nieuwe scherm op het woord GENEALOGIE en je kunt gaan zoeken in de stamboomgegevens.

Onlangs is het archief van Opa Theo van Beijeren in mijn bezit gekomen; dit bevat enkele dozen vol (vaak oude) foto's en documenten. Dit materiaal zal gedigitaliseerd worden en beschikbaar komen op deze site. Ook is er nog veel ander materiaal, zoals rouwkaarten, In Memoriams e.a. van diverse familieleden. Ook dat zal t.z.t. hier te vinden zijn.